Om CDH

CDH skilt

Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) er et landsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab.

På døvblindeområdet tilbyder CDH bl.a. botilbud, undervisning, aktivitets- og samværstilbud, specialvejledning og -rådgivning, sundhedsfaglig behandling, syns- og høreteknisk assistance mv.

På høretabsområdet tilbyder vi bl.a. undervisning, aflastnings- og botilbud, specialvejledning og -rådgivning, sundhedsfaglig behandling, syns- og høreteknisk assistance mv.

Tilbuddene på høretabsområdet er landsdækkende i forhold til specialrådgivning (VISO-KaS) og dækker samtlige kommuner i Region Nordjylland plus Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner i forhold til undervisning, botilbud mv.

Tilbuddene på døvblindeområdet dækker hele landet.

Materialecentret på CDH er et landsdækkende forlag, som udvikler og fremstiller visuelle og auditive specialundervisningsmaterialer.

CDH's kursusafdeling tilbyder kurser mv. for både eksterne og interne interessenter på både døvblinde- og høretabsområdet.

Se mere i menuen, under "Informationspjecer" og på siden CDH på video.

Kontakt

Kontakt

Lars Ejsing Søbye

Områdechef
Tlf.: 97 64 72 10
Mail: laejs@rn.dk

Kontakt

Kontakt

Center for Døvblindhed og Høretab

Tlf.: 97 64 72 00

Center for Døvblindhed og Høretab

Kollegievej 1
Postboks 130
9100 Aalborg